logo imagènia
Perquè
Alineem tecnologia i negoci.
Tenim una visió global, però aportem solucions locals.
oferim
Orientació a Processos de Negoci (BPM) · Orientació a Serveis (SOA + SaaS) · Arquitectura de la Informació + Usabilitat · Gestió del Coneixement · Intel·ligència Artificial · ...
serveis
Assessorament · Consultoria de Negoci + Marketing + Tecnologies de la Informació · Gestió del Cicle de Vida del Programari · Direcció de Projectes + Productes.
productes
medica logo mèdica 2004 (sector Sanitari) "La tecnologia com a suport a la gestió assistencial" · enfoca logo enfoca (sector Media/Gestió de la Informació) Portal d'informació + Motor de catalogació i explotació intel·ligent de la informació i el coneixement.